نحوه نصب کفپوش لمینتنحوه نصب لمینت


1-پس از باز کردن هر بسته سطوح پانل ها  و کليک های نر و ماده پانل ها را مورد بررسی قرار دهید  و از سالم بودن پانل ها اطمینان حاصل نمایید (مطابق شکل شماره 1)

 

photo_2016-02-15_21-51-19.jpg                           

 

2-نصب را از انتهای فضا شروع و به سمت درب ورودی خاتمه دهید.

                              photo_2016-02-15_21-53-16.jpg

نکته مهم :همانطور که در تصویر شماره 2 آمده است سمت نر اولین پانل بایستی به سمت دیوار باشد.

 

photo_2016-02-15_21-51-29.jpg                                       

می توانید قسمت نر ردیف اول که به سمت دیوار گذاشته می شود را ببرید.

                                    photo_2016-02-15_21-53-02.jpg

3-قبل از شروع نصب پارکت ابزار فاصله انداز را بين ديوار و پانل قرار داده تا فاصله مورد نظر ايجاد شود( شکل شماره 3 )


همچنین از فوم سایلنت در زیر کفپوش استفاده کنید و قبل از شروع مراحل نصب آن را در کف فضای مورد نظر پهن کنید. و در صورت وجود سیستم گرمایش از کف از فوم مخصوص استفاده نمایید.


نکته مهم: وجود فاصله 8 تا 10 میلی متری بین دیوار و پانل اول به جهت انبساط  و انقباض طولی لمینت در فصول مختلف برای جلوگیری از شکم دادن در وسط فضا لازم می باشد.


              

photo_2016-02-15_21-53-05.jpg                                   

photo_2016-02-15_21-51-35.jpg                                  

 

1-کفپوش ديگر را در امتداد کفپوش مورد نظر روی زمين قرار داده و با جفت کردن کليک ها به یکدیگر کلیک کنید و به همين ترتيب پانل های ديگر را به يکديگر متصل سازيد. (مطابق شکل 1-3 تا 3-3)


 

2-با توجه به فضای باقیمانده برای اخرین پانل ردیف اول روی آخرين پانل،طول مورد نظر را برای برش علامت گذاری کنيد(امتداد پانل را که به ديوار متصل ميشود ببريد)


دقت کنید اشکال و رگه های روی هر پانل  لمینت با اشکال و رگه های پانل بعدی و کناری تظابق داشته باشد در صورت انتخاب صحیح هر پانل به فضایی با یکپارچگی مناسب دست پیدا خواهید کرد.

.

3- پس از قراردادن رديف اول رديف دوم را با قطعه باقی مانده از برش رديف اول و يا قطعه ايی که الگوی مناسبی با پانل های هم جوار دارد آغاز کنيد. کليک نر پانل رديف دوم را کنار رديف اول کليک کنيد.


نکته مهم :اگر باقیمانده پانل بريده شده در انتهای ردیف اول (ردیف قبلی) دارای طولی بالاتر از 20 سانتی متر بود می توانید  رديف دوم را با اين قطعه آغاز کنيد.


                                  photo_2016-02-15_21-53-09.jpg

                                  photo_2016-02-15_21-51-41.jpg


 

              

و ساير پانل ها را به همين روش در امتداد پانل اول(قسمت طولی) کليک کنيد. بدين صورت تمامی کليک های نر رديف دوم در مادگی رديف اول کليک مي شود(شکل 5،6)


اطمينان حاصل کنيد بين کليک ها هيچ شيار و فاصله ايی وجود نداشته و کاملا دو پانل به هم چسبيده باشد( شکل 7،6)


photo_2016-02-15_21-53-12.jpg                                     


photo_2016-02-15_21-51-46.jpg                                    


 اکنون می توانيد نصب رديف های ديگر را آغاز کنيد

 

توجه :هنگامي که به انتهای فضا(کنار ديواره ها) رسيديد برای ايجاد برش طولی در لمینت،پانل را بر روی پانل طولی قبلی گذاشته و خط برش را ايجاد کنید برای اين پانل می توانيد از پانل های بريده شده رديف قبلی استفاده کنيد.


                              photo_2016-02-15_21-51-51.jpg

photo_2016-02-15_21-51-55.jpg                                       


                                                                                                                   حسین هوشمند


سایر مطالب در زمینه کفپوش لمینت و پارکت را می توانید از طریق کلیک بر لینک های زیر مطالعه فرمایید


تفاوت پارکت و لمینت


کلاس بندی و رتبه بندی های کفپوش لمینت( AC )


چگونه عمر مفید کفپوش لمینت خود را بالا ببریم ؟


مشخصات فنی کفپوش لمینت های دژآریا


شماره تماس ما جهت دریافت اطلاعات فنی بیشتر :44956597


فروش: 26303834

 


 

بازدید : 6017 نفر